ภารกิจเพื่อสังคม

   -สมาคมฯได้นำเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ(2547)

   -ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง(2548)

   -สนับสนุนเงินช่วยกิจกรรมดูงานที่มหาวิทยาลัยชินวัตรของชมรมวิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(2549)

   -ร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย(2549)

   -การจัดงานสร้างสรรค์สายสัมพันธ์5องค์กร

   -การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อนำเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทย(2550)

   -ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของชมรมวิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(2550)