โคงการภารกิจเพื่อสังคม

   -ทบทวนความรู้เพื่อสอบเลื่อนระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมือนแร่ (พ.ย.2550)

   -โครงการพัฒนาความรู้สมาชิกทางวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ เลื่อนระดับ ภาคีวิศวกรเป็น สามัญวิศวกน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง(2551)

   -โครงการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อสอบเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา (2551)

   -โครงการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อสอบเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (2551)

   -โครงการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อสอบเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (2551)

   -โครงการอบรมหลักสูตร

   -POWER GENERATION TECHNOLOGY

   -TRANSMISSION SYSTEM DISTRIBUTION

   -DISTRIBUTIONSYSTEM TECHNOLOGY ,RENEWABLE ENERGY AND SOLAR ENERGY

   -โครงการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ประเทศเกาหลี

ภารกิจเพื่อสังคม

   -สมาคมฯได้นำเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ(2547)

   -ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง(2548)

   -สนับสนุนเงินช่วยกิจกรรมดูงานที่มหาวิทยาลัยชินวัตรของชมรมวิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(2549)

   -ร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย(2549)

   -การจัดงานสร้างสรรค์สายสัมพันธ์5องค์กร

   -การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อนำเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทย(2550)

   -ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของชมรมวิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(2550)