สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 
 
 
หน้าหลัก /  LOGO 5 องค์กรหลัก

 

 
 
 
 
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย(ส.ฟ.ท.) ชั้น3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ(ว.ส.ท.) 487รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-184-4610 โทรสาร 02-184-4502